Project Complex en onbegrepen gedrag

Het doel van het project is het beter kunnen voorzien in de zorgbehoefte van mensen met zeer complex en onbegrepen gedrag, onder andere door meer gespecialiseerde kennis en handelingsbekwaamheid van medewerkers op het gebied van (zeer) complex en onbegrepen gedrag van kwetsbare ouderen met dementie en/of een psychiatrisch ziektebeeld.

Hiertoe is een scholingsplan opgezet. In verband met Covid-19 is in de uitvoering hiervan enige vertraging opgelopen. Daarnaast zijn bijeenkomsten veelal digitaal in plaats van fysiek vormgegeven.

Het scholingsprogramma voor de regio Waardenland bestaat uit:

1. Coaching on the job


Het doel van dit onderdeel is het organiseren van netwerkbijeenkomsten waaraan de binnen het project opgeleide coaches deelnemen. Doel is dat deze coaches door de gezamenlijke momenten beter in staat worden gesteld hun functie in de eigen organisatie uit te voeren.

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en krijgt in 2021 vervolg. De vraag vanuit de deelnemers (de coaches) staat centraal.

2. GVP-opleiding


Er is een inventarisatie gedaan onder de 13 organisaties uit de regio Waardenland. Met de resultaten van deze inventarisatie is door de stuurgroep besloten om het scholingsprogramma zowel regionaal als decentraal te coördineren, afhankelijk van de behoeften en ondernomen acties per organisatie. De uitvoering van de opleidingen wordt gecoördineerd door de projectleider.

Inmiddels hebben 27 medewerkers in de regio de GVP-opleiding succesvol gevolgd. In 2021 zijn 60 opleidingsplaatsen beschikbaar.

3. GRIP-methodiek


Er is een inventarisatie gedaan onder de 13 organisaties uit de regio Waardenland. Met de resultaten van deze inventarisatie is door de stuurgroep besloten om het scholingsprogramma zowel regionaal als decentraal te coördineren, afhankelijk van de behoeften en ondernomen acties per organisatie. De uitvoering van de opleidingen wordt gecoördineerd door de projectleider.

In de afgelopen maanden zijn 30 medewerkers van de verschillende organisaties geschoold in GRIP. In 2021 wordt het programma uitgevoerd voor de overige vier organisaties die niet aan de gezamenlijke scholing hebben deelgenomen.

4. Regionale themamiddagen


Ook in 2021 staan er weer een aantal netwerkbijeenkomsten gepland waarin diverse onderwerpen worden besproken op het gebied van complex en onbegrepen gedrag, namelijk op onderstaande data:

- dinsdag 13 april 2021 van 15.30-17.00 uur
Waar hebben we het over en waarom is dat een probleem? En voor wie?
Gast: Theater Aan de Lijn

- woensdag 16 juni 2021 van 15.30-17.00 uur
Hoe kunnen we preventie toepassen zodat complex en onbegrepen gedrag achterbleve blijft, wat het welzijn van de veroorzakers ten goede komt?
Gast: Frans Hoogeveen

- donderdag 14 oktober 2021 van 15.30-17.00 uur
Ervaringsdeskundigheid & het inzetten en ondersteunen van het netwerk
Gast: Ervarea

Aanmelden voor de regionale netwerkbijeenkomsten kan door een mail te sturen naar Madelon Kok: madelonkok@22graden.nl

Deelnemende organisaties


Allen

Meer informatie


Neem voor meer informatie contact op met Madelon Kok, madelonkok@22graden.nl