Project Complex en onbegrepen gedrag

Het doel van het project is het beter kunnen voorzien in de zorgbehoefte van mensen met (zeer) complex en onbegrepen gedrag, onder andere door meer gespecialiseerde kennis en handelingsbekwaamheid van medewerkers op het gebied van (zeer) complex en onbegrepen gedrag van kwetsbare ouderen met dementie en/of een psychiatrisch ziektebeeld.

Hiertoe is een scholingsplan opgezet. In verband met Covid-19 zijn bijeenkomsten veelal digitaal in plaats van fysiek vormgegeven. Het scholingsprogramma voor de regio Waardenland bestaat uit:

1. Coaching on the job
Het doel van de georganiseerde netwerkbijeenkomsten bestond voornamelijk uit het bevorderen van gezamenlijke momenten om beter in staat te worden gesteld de functie als coach on the job in de eigen organisatie uit te voeren. Er werden inhoudelijke casussen besproken, waarmee een start is gemaakt omtrent het bevorderen van kennisuitwisseling tussen organisaties.

2. GVP-opleiding
67 medewerkers van de aangesloten organisaties hebben het afgelopen jaar de GVP-opleiding succesvol afgerond en voeren momenteel de functie als gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie uit.
 
3. GRIP-methodiek
Met de resultaten uit de inventarisatie onder de 12 organisaties uit de regio Waardenland is door de stuurgroep besloten om het scholingsprogramma zowel regionaal als decentraal te coördineren, afhankelijk van de behoeften en ondernomen acties per organisatie. De uitvoering van de opleidingen is gecoördineerd door de projectleider. Het afgelopen jaar hebben acht organisaties deelgenomen aan de regionale trainingsdagen en hebben deze trainingen succesvol afgerond. Bij verschillende organisaties is de implementatie van de GRIP-methodiek inmiddels gestart.

4. Regionale themamiddagen
In 2021 hebben er drie regionale themamiddagen plaatsgevonden, ook wel de Kennisfestivals genoemd. In interactieve workshops is een grote groep (zorg)medewerkers aan de slag gegaan met het beter leren begrijpen van onbegrepen gedrag. Hiervoor zijn verschillende werkvormen ingezet, waaronder het uitspelen van casussen door acteurs, individuele oefeningen om zelf de invloed van prikkels te ervaren en deze praktische voorbeelden werden door een spreker of door acteurs gekoppeld aan de theorie.  

Thema’s die aan bod zijn gekomen, zijn: complex en onbegrepen gedrag; waar hebben we het over en waarom is het een probleem? Het toepassen van preventie ter bevordering van het welzijn van de veroorzakers van het gedrag en het inzetten en ondersteunen van het netwerk.  Mocht je interesse hebben om één van de bijeenkomsten terug te kijken, stuur dan e-mail naar elinevandongen@22graden.nl