Project Behoud

Uit recente cijfers van de Werkgeversvereniging blijkt dat 19% van de regionale medewerkers Zorg en Welzijn in 2018 zijn of haar werkgever verliet. Naast het vertrek van het personeel, vraagt ook het verzuim aandacht. Zowel bij Present, de Lange Wei als Huis ter Leede leeft de behoefte om gericht aan deze thema’s, en zodoende het thema Behoud, te werken.

Planning 2021


In deze drie organisaties zijn in het najaar van 2020 pilotprojecten met vitaliteitscoaches gestart. Elke organisatie heeft een eigen focus, waardoor er uit de pilots een rijk beeld ontstaan.

In juni 2021 volgt de eindevaluatie. Om de geleerde lessen en inzichten te borgen en te kunnen delen in het de regio, worden er verschillende activiteiten ingezet:
  • De aangestelde vitaliteitscoaches vorm gezamenlijk een lerend netwerk om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ook vitaliteitscoaches van andere organisaties worden benaderd en uitgenodigd om deel uit te maken van dit netwerk (zoals van Zorgwaard).
  • Om instapmomenten voor de andere organisaties mogelijk te maken, werken we aan de ontwikkeling van een ‘starterskit’. Met de starterskit maken we het voor de andere organisaties mogelijk om, indien gewenst, versneld aan de slag te gaan met de inzet van een Vitaliteitscoach.

Deelnemende organisaties


Huis ter Leede, Present, De Lange Wei

Meer informatie


Projectleider Veerle van de Winckel, veerle.vandewinckel@hiemstraendevries.nl