Project Behoud

Uit cijfers van de werkgeversvereniging blijkt dat 19% van de regionale medewerkers Zorg en Welzijn in 2018 zijn of haar werkgever verliet. Naast het vertrek van het personeel, vraagt ook het verzuim aandacht.

Doelen


Present voor U, Huis ter Leede en De Lange Wei hebben vanaf najaar 2020 tot 1 juli 2021 vitaliteitscoaches ingezet met als doel:

  • Behoud van personeel
  • Verminderen van verzuim
  • De vitaliteit van medewerkers verhogen of verbeteren
  • Achterhalen wat redenen van het minder vitaal zijn of het minder vitaal voelen.
  • Gezamenlijk  leren van de pilotprojecten, waardoor we de inzet van de Vitaliteitscoaches verder kunnen optimaliseren en de lessen hierover breder kunnen delen in de regio.

Evaluatie


In de evaluatie is gekeken naar het effect van de inzet van de vitaliteitscoaches en de succesfactoren en knelpunten die zij tegenkomen. De uitkomsten zijn gebundeld in een handzaam rapport met 8 succesfactoren die ook andere organisaties houvast geven om hier mee aan de slag te gaan.

Planning


De pilot heeft aangetoond dat inbedding van vitaliteit belangrijk is. Vitaliteit zou op termijn een meer natuurlijke kapstok moeten worden voor leidinggevenden en coördinatoren / coaches om langs te sturen en te coachen. Juist de combinatie van permanente aandacht in de organisatie voor vitaliteit en een aanjager (vitaliteitscoach) die zorgt voor reflectie en verbetermogelijkheden op organisatieniveau zijn een belangrijke succesfactor voor de toekomst.

De drie de pilotorganisaties gaan allemaal door met het thema vitaliteit. Daarnaast worden met het Huis van Werkvermogen als gedeeld kader in de regio opleidinen en trainingen verzorgd om in organisaties de kennis en vaardigheden op het gebied van vitaliteitscoaching te vergroten.

Deelnemende organisaties


Huis ter Leede, Present, De Lange Wei

Meer informatie


Projectleider Veerle van de Winckel, veerle.vandewinckel@hiemstraendevries.nl