Project Behoud

Uit recente cijfers van de Werkgeversvereniging blijkt dat 19% van de regionale medewerkers Zorg en Welzijn in 2018 zijn of haar werkgever verliet. Naast het vertrek van het personeel, vraagt ook het verzuim aandacht. Zowel bij Present, de Lange Wei als Huis ter Leede leeft de behoefte om gericht aan deze thema’s, en zodoende het thema Behoud, te werken. Dit zal gebeuren door in beide organisaties pilotprojecten te organiseren met behulp van de inzet van een vitaliteitscoach.

Om de geleerde lessen en inzichten te borgen en te kunnen delen in het de regio, worden er verschillende activiteiten ingezet:
  • De aangestelde vitaliteitscoaches zullen gezamenlijk een lerend netwerk vormen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ook vitaliteitscoaches van andere organisaties worden benaderd en uitgenodigd om deel uit te maken van dit netwerk (zoals van Zorgwaard).
  • Om instapmomenten voor de andere organisaties mogelijk te maken, werken we aan de ontwikkeling van een ‘starterskit’. Met de starterskit maken we het voor de andere organisaties mogelijk om, indien gewenst, versneld aan de slag te gaan met de inzet van een Vitaliteitscoach.

Deelnemende organisaties


Huis ter Leede, Present, De Lange Wei

Meer informatie


Projectleider Veerle van de Winckel, veerle.vandewinckel@hiemstraendevries.nl